Colofon

Gegevensbescherming
Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service van Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde “cookies”, tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en waarmee uw gebruik van de website kan worden geanalyseerd. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google zal deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteit op te stellen voor de website-exploitant en om andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google kan deze informatie ook aan derden doorgeven als dit wettelijk verplicht is of als derden deze gegevens in opdracht van Google verwerken. Google zal in geen geval uw IP-adres in verband brengen met andere gegevens van Google. U kunt de installatie van cookies voorkomen door uw browsersoftware dienovereenkomstig in te stellen; wij willen u er echter op wijzen dat u in dat geval eventueel niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken. Door deze website te gebruiken, stemt u in met de verwerking van de over u verzamelde gegevens door Google op de hierboven beschreven manier en voor het hierboven vermelde doel.

Disclaimer van aansprakelijkheid
Er wordt geen garantie gegeven voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de gegevens. Aansprakelijkheid, in het bijzonder voor eventuele schade of gevolgen voortvloeiend uit het gebruik van het aanbod, is uitgesloten. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites waarnaar direct of indirect wordt verwezen. De strafrechtelijke en civielrechtelijke verantwoordelijkheid ligt bij de betreffende aanbieder.